Naiset mukaan kutsuntoihin

Asevelvollisuudesta vapautettujen määrä on viime vuosina lisääntynyt rajusti, eikä intti houkuttele nuoria. Naisten osuutta armeijassa pitäisi kasvattaa ottamalla heidät mukaan kutsuntoihin. Pirkanmaalla tehty pilottikokeilu osoitti, että kutsujen myötä asepalvelukseen hakeneiden naisten määrä kasvoi selvästi. Kokeilu tulisikin laajentaa koko Suomeen.

Myös miehet, jotka joutuvat jättämään armeijan väliin esimerkiksi perussairauden vuoksi, voisivat olla kiinnostuneita palvelemaan omilla taidoillaan vaikkapa kyberturvallisuuden parissa. Heidän lahjakkuutensa pitäisi hyödyntää, sillä tulevaisuuden uhkat kohdistuvat yhä enemmän tietojärjestelmiin.

Julkaistu Helsingin Sanomien mielipidepalstalla 4.9.2014